BASF seniorenclub
Nieuws
Privacyverklaring ledengegevens Beste Leden, Op 25 mei treedt de nieuwe Europese privacywetgeving in werking. Deze wetgeving heeft als doel om persoonsgegevens nog beter te beschermen. Ook wij verwerken persoonsgegevens ; persoonsgegevens die we van jou ontvingen bij het afsluiten van je lidmaatschap of naar aanleiding van een activiteit. Het gaat om de volgende gegevens: naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, bedrijf, telefoonnummer en e-mail adres. We doen dit enkel met het oog op de goede werking van de BASF seniorenclub en dus in het kader van het aangegane lidmaatschap, minstens ons gerechtvaardigd belang als BASF seniorenclub. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database, waartoe alleen het bestuur toegang heeft. De persoonsgegevens worden tot maximum 1 jaar na het stoppen van je lidmaatschap bewaard. Verder geven we je nog graag de volgende info mee. De ledenadministratie gebeurt door de secretaris, François van den Buys. Hij bezorgt ook de uitnodigingen voor activiteiten. Alle financiële verrichtingen worden door onze penningmeester Robert Wintgens, vertrouwelijk en beveiligd behandeld. De BASF seniorenclub ledenverzekering gebeurt door FEDOS. Wij bezorgen hen enkel het aantal leden en dus geen persoonsgegevens. Tijdens de activiteiten worden ook foto’s genomen, die je kan bekijken via onze website. Indien je foto's waar je zelf opstaat wil laten verwijderen zullen we dit na uw verwittiging uitvoeren en zal je foto nergens meer verschijnen. Als talrijke personen hun foto niet willen zien verschijnen, kan het ook zijn dat foto’s zullen verdwijnen op onze website. De presentaties die op dit moment tweemaal per jaar worden vertoond blijven doorgaan, na controle dat niet gewenste foto’s zeker niet voorkomen. BASF Personeelsclub VZW, waarvan BASF Seniorenclub een afdeling is, is de uiteindelijke verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens Als je je persoonsgegevens wil inkijken, verbeteren , laten verwijderen of overdragen, de verwerking ervan wil beperken of er bezwaar tegen wil maken, kan dit steeds door contact op te nemen met François van den Buys, (Hoge weg 314 te 2940 Stabroek ; francois.van.den.buys@telenet.be ; 03664 86 35). Mocht je klachten hebben betreffende de verwerking van je persoonsgegevens door de BASF seniorenclub, kan je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De BASF seniorenclub verklaart hierbij de Europese verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven. Beste groeten, Francois van den Buys, uw secretaris.

08 maart 2018

Beste vrienden, Vanaf heden is besloten dat de Ekivita kaart die je op BASF kreeg ook verder gaat als je aansluit bij de BASF Seniorenclub. Alleen als je de club verlaat is uw lidkaart rond de jaarwisseling ( doorgave ledenlijst naar Ekivita ) waardeloos. Dwz uw huidige kaart blijft geldig zo lang U lid van de BASF Seniorenclub bent. groetjes, François
Home Bestuur De Geesten Opstap bus Nieuws Films Fotos Kalender Biljart Links Home Bestuur De Geesten Opstap bus Nieuws Films Fotos Kalender Biljart Links
. De regenparaplu’s zijn intussen vervangen door grote rode of blauwe paraplu’s. In principe kunnen gepensioneerden die ook aankopen maar dan moeten ze wel naar BASF komen om ze in het Ekivita- lokaal in gebouw B301 aan poort 1 te kopen. Een pasje is daar niet voor nodig. Het Ekivita-lokaal is open op werkdagen op dinsdag en donderdag telkens van 11:30 tot 14:30.
“    Let op:  Volgende Kekulé-sessie van 15 oktober is op Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen, Gebouw T. Door wegwerkzaamheden is de campus enkel bereikbaar via de Prins Boudewijnlaan en niet via de Beukenlaan.  “
De rookmelders zijn ook voor de gepensioneerden te verkrijgen, ik heb dat afgesproken met onze Facility-diensten.Men kan ze afhalen aan Poort 1, de Ekivita-kiosk (nieuw gebouwtje waar vroeger vakbondsgebouw stond). De mensen van de Ekivita-kiosk zijn op de hoogte, vermeld dat je van de BASF Seniorenclub bent. Dinsdag en donderdag van 11u30 tot 14u30, betalen cash of met bankcontact. zie : https://bit.ly/31aHfgL